نجف الثانی غرق در شور و شعف به مناسبت میلاد علمدار کربلا

نجف الثانی غرق در شور و شعف به مناسبت میلاد علمدار کربلا

خرمشهر مشهور به نجف الثانی به مناسبت میلاد علمدار کربلا غرق در شور و شعف شد.

نجف الثانی غرق در شور و شعف به مناسبت میلاد علمدار کربلا