نحوه پرداخت عواید سوخت مرزنشینان شهرستان درمیان پیگیری شود

نحوه پرداخت عواید سوخت مرزنشینان شهرستان درمیان پیگیری شود

امام جمعه اهل سنت درمیان گفت: در بحث عواید سوخت مرزنشینان تاکنون به هیچ کس از بخش مرکزی شهرستان پولی تعلق نگرفته و در بخش گزیک هم هنوز عده ای این مبلغ را دریافت نکرده اند تقاضا داریم روند و چگونگی این پرداخت ها پیگیری …

نحوه پرداخت عواید سوخت مرزنشینان شهرستان درمیان پیگیری شود