نخستین سالگرد شهید محمدرضا علیخانی در باغملک برگزار شد

نخستین سالگرد شهید محمدرضا علیخانی در باغملک برگزار شد

آئین بزرگداشت نخستین سالگرد شهید محمدرضا علیخانی از شهدای مدافع حرم خوزستان با حضور پرشور مردمدر باغملک برگزار شد.

نخستین سالگرد شهید محمدرضا علیخانی در باغملک برگزار شد