نشست علما و روحانیون شیعه و اهل سنت استان بوشهر برگزار می شود

نشست علما و روحانیون شیعه و اهل سنت استان بوشهر برگزار می شود

بوشهر – مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: نشست مشترک علما و روحانیون شیعه و اهل سنت استان بوشهر برگزار می شود.

نشست علما و روحانیون شیعه و اهل سنت استان بوشهر برگزار می شود