نظر آیت الله بهجت درباره یک عارف

نظر آیت الله بهجت درباره یک عارف

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس ، چاپ دوم و ویراست جدید کتاب محرم راز دربردارنده خاطرات، کرامات و کلمات و اندیشه های عارف وارسته آیت الله شیخ محمدهادی تالهی همدانی از سوی نشر شهید کاظمی منتشر شد. …

نظر آیت الله بهجت درباره یک عارف