نماز جمعه تهران/ 12 آذر 95

نماز جمعه تهران/ 12 آذر 95

نماز جمعه دوازدهم آذر تهران به امامت آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران در مصلی بزرگ تهران اقامه شد …

نماز جمعه تهران/ 12 آذر 95