نماز جمعه شهرستان ها +فیلم

نماز جمعه شهرستان ها +فیلم

مبعث پیامبر اکرم،سالروز تاسیس سپاه پاسداران و رعایت اخلاق در تبلیغات انتخاباتی از مهمترین موضوعات خطبه های ائمه جمعه استان در شهرستان ها بود

نماز جمعه شهرستان ها +فیلم