نگرانی آیت الله علم الهدی از فضای مجازی

نگرانی آیت الله علم الهدی از فضای مجازی

امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به دغدغه اجلاسیه خبرگان در مورد مشکلات فضای مجازی گفت: مسئله فسادزدگی فضای مجازی و توسعه فحشا در آن به طوری است که به ما برای برطرف کردن آن حالت استیصال دست می دهد.

نگرانی آیت الله علم الهدی از فضای مجازی