هتک حرمت به امام رضا(ع) عمل نابخشودنی و غیر قابل توجیه است/ آقای روحانی از عمل ستاد خود اعلام برائت کند/ لزوم برخورد با مجری هتاک

هتک حرمت به امام رضا(ع) عمل نابخشودنی و غیر قابل توجیه است/ آقای روحانی از عمل ستاد خود اعلام برائت کند/ لزوم برخورد با مجری هتاک

احساسات مردم و جامعه دینی استان خوزستان در پی هتاکی و بی احترامی به ساحت مقدس امام رضا(ع) جریحه دار و دردناک شد و مردم خواستار برخورد با بانیان و عاملان این حرکت زشت شدند.

هتک حرمت به امام رضا(ع) عمل نابخشودنی و غیر قابل توجیه است/ آقای روحانی از عمل ستاد خود اعلام برائت کند/ لزوم برخورد با مجری هتاک