هر که دارد هوس خادمیِ خانه دوست، بسم الله/ مروری بر عاشقانه هایِ مسجدی ها

هر که دارد هوس خادمیِ خانه دوست، بسم الله/ مروری بر عاشقانه هایِ مسجدی ها

خبرگزاری شبستان: مسجد به عنوان پایگاه عبادت با خداوند متعال و پایگاه جهاد فکری و تعلیم و تعلم معارف اسلامی است، در این پایگاه وحدت مسلمین، روح وحدت و یکپارچگی به دشمنان پیدا و پنهان جامعه اسلامی نمایش داده می شود.

هر که دارد هوس خادمیِ خانه دوست، بسم الله/ مروری بر عاشقانه هایِ مسجدی ها