هشدار شدید خداوند به حفظ خانواده از آتش دوزخ

هشدار شدید خداوند به حفظ خانواده از آتش دوزخ

خداوند در آیه ای از قرآن فرموده است خود و خانواده تان را از آتش حفظ کنید. پیامبر(ص) نحوه عمل به این آیه را تبیین فرمودند. …

هشدار شدید خداوند به حفظ خانواده از آتش دوزخ