همایش علمای شیعه و سنی پارسیان با حضور آیت الله صدرالساداتی

همایش علمای شیعه و سنی پارسیان با حضور آیت الله صدرالساداتی

همایش علمای شیعه وسنی با حضور نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری در پارسیان برگزار شد.

همایش علمای شیعه و سنی پارسیان با حضور آیت الله صدرالساداتی