همسر شهید مدافع حرم: غریبه و آشنا حرف هایی می زنند که جگر آدم را می سوزاند +فیلم

همسر شهید مدافع حرم: غریبه و آشنا حرف هایی می زنند که جگر آدم را می سوزاند +فیلم

گاهی اوقات زمزمه های ناآگاهانه ای که خانواده های مدافعان حرم از اطرافیان می شنوند دردناک تر از فقدان این عزیزان است.

همسر شهید مدافع حرم: غریبه و آشنا حرف هایی می زنند که جگر آدم را می سوزاند +فیلم