هیات های عزاداری در کجا برگزار می شود

هیات های عزاداری در کجا برگزار می شود

مردم در روزهای نزدیک به اربعین سید و سالار شهیدان به این هیات ها برای عزاداری مراجعه می کنند.

هیات های عزاداری در کجا برگزار می شود

دانلود بیتالک