واکنش برادر همسر هادی نوروزی به جشن قهرمانی سرخ ها+ عکس

واکنش برادر همسر هادی نوروزی به جشن قهرمانی سرخ ها+ عکس

احد ابراهیمپور برادر همسر هادی نوروزی ،ساعتی پس از پایان مراسم جشن قهرمانی پرسپولیس مطلبی در اینستاگرامش منتشر کرد.

واکنش برادر همسر هادی نوروزی به جشن قهرمانی سرخ ها+ عکس