وزیر بهداشت: از جنس جهادم، نه سیاست

وزیر بهداشت: از جنس جهادم، نه سیاست

خبرگزاری ایرنا: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریادداشتی نوشت: آرزو می کنم خدای مهربان همه ما را از شر نفس اماره در امان نگاه دارد و فرهنگ عذرخواهی در برابر اشتباه را در میان یکایک ما …

وزیر بهداشت: از جنس جهادم، نه سیاست