ویدیو: روضه موسی بن جعفر با صدای کریمی

ویدیو: روضه موسی بن جعفر با صدای کریمی

روضه شهادت امام موسی کاظم علیه السلام هیأت رایة العباس علیه السلام با مداحی حاج محمود کریمی که شنبه شب 2 اردیبهشت ماه 1396 خوانده شده، در تابناک می بینید و می شنوید.

ویدیو: روضه موسی بن جعفر با صدای کریمی