پرده آخر روز مرد چه ربطی به سالروز ولادت علی مرتضی دارد؟

پرده آخر روز مرد چه ربطی به سالروز ولادت علی مرتضی دارد؟

سال ها است که در جامعه ما، زادروز حضرت علی (ع)، به عنوان روز مرد یا روز پدر تلقی می شود. شاید خیلی ها ندانند که در مناسبت های تقویمی رسمی ایران، اصلا روزی به نام مرد یا پدر وجود ندارد و معلوم نیست برای اولین بار …

پرده آخر روز مرد چه ربطی به سالروز ولادت علی مرتضی دارد؟