پرطرفدارترین نام برای دختران در ترکیه

پرطرفدارترین نام برای دختران در ترکیه

نام زینب از سال 2000 میلادی در صدر اسامی انتخابی والدین ترکیه ای برای فرزندان دخترشان قرار گرفته و محبوب ترین نام برای نوزادانشان بوده است. …

پرطرفدارترین نام برای دختران در ترکیه