پیام های تسلیت در پی ارتحال آیت الله شرعی

پیام های تسلیت در پی ارتحال آیت الله شرعی

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و آیت الله مقتدایی در پیام های جداگانه ای، درگذشت آیت الله حاج شیخ محمدعلی شرعی (ره) را تسلیت گفتند.

پیام های تسلیت در پی ارتحال آیت الله شرعی