پیش بینی استاد اخلاق درباره فتنۀ احمدی نژاد

پیش بینی استاد اخلاق درباره فتنۀ احمدی نژاد

یک بار در محضر استاد بزرگوار و پیر و مراد و مرشدمان مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی رضوان الله علیه نمی دانم به چه مناسبتی صحبت از آقای احمدی نژاد شد که به من فرمودند …

پیش بینی استاد اخلاق درباره فتنۀ احمدی نژاد