پیکر آیت الله محمد علی شرعی در مشهد تشییع شد

پیکر آیت الله محمد علی شرعی در مشهد تشییع شد

مشهد- ایرنا- پیکر آیت الله محمد علی شرعی روز سه شنبه در مشهد تشییع و به خاک سپرده شد.

پیکر آیت الله محمد علی شرعی در مشهد تشییع شد