پیکر امام جمعه سبزوار تشییع شد

پیکر امام جمعه سبزوار تشییع شد

پیکر امام جمعه سبزوار روی دستان مردم شهید پرور این شهرستان تشییع و برای تدفین به شهر مشهد بازگردانده شد.

پیکر امام جمعه سبزوار تشییع شد