پیکر مرحوم آیت الله باریک بین به خاک سپرده شد

پیکر مرحوم آیت الله باریک بین به خاک سپرده شد

پیکر مرحوم آیت الله باریک بین نماینده سابق ولی فقیه در استان قزوین در خاک آرام گرفت.

پیکر مرحوم آیت الله باریک بین به خاک سپرده شد