پیکر مطهر یک شهید گمنام در زاهدان تشییع شد

پیکر مطهر یک شهید گمنام در زاهدان تشییع شد

زاهدان – پیکر مطهر یک شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس پس از تشییع توسط مردم و مسئولین شهرستان زاهدان در تیپ 110 سلمان فارسی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان آرام گرفت.

پیکر مطهر یک شهید گمنام در زاهدان تشییع شد