پیکر نیروی عملیاتی برق مازندران در اهواز تشییع شد

پیکر نیروی عملیاتی برق مازندران در اهواز تشییع شد

پیکر پاک نصرالله امیرخانلو، نیروی عملیاتی برق شرکت بهره برداری و تعمیرات مازندران با حضور نماینده ولی فقیه در خوزستان تشییع شد.

پیکر نیروی عملیاتی برق مازندران در اهواز تشییع شد