پیکر پاک شهید روح الله عالی در گلزار شهدای زاهدان آرام می گیرد

پیکر پاک شهید روح الله عالی در گلزار شهدای زاهدان آرام می گیرد

خبرگزاری شبستان:پیکر پاک و مطهر شهید پاسدار روح الله عالی در گلزار شهدای زاهدان آرام می گیرد.

پیکر پاک شهید روح الله عالی در گلزار شهدای زاهدان آرام می گیرد