کتاب اهل بیت در متون اسلامی آندلس منتشر شد

کتاب اهل بیت در متون اسلامی آندلس منتشر شد

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس ، در منابع مغربی و اندلسی از رویداد حذف اهل بیت و علویان از جریان قدرت در صدر اسلام و تأسیس دولت اموی در شام و سپس در قرطبه پایتخت اندلس که استمرار استکبار اموی در غرب جهان …

کتاب اهل بیت در متون اسلامی آندلس منتشر شد