کلنگ احداث بزرگترین مسجد گچساران زمین زده شد

کلنگ احداث بزرگترین مسجد گچساران زمین زده شد

کلنگ احداث بزرگترین مسجد گچساران در دهمین روز از تعطیلات نوروزی زمین زده شد.

کلنگ احداث بزرگترین مسجد گچساران زمین زده شد