کنایه مصباح یزدی به ظریف

کنایه مصباح یزدی به ظریف

آیت الله مصباح یزدی در دیدار اعضای تحریریه مجله عصر اندیشه با بیان اینکه برخی به نام دین بدترین صدمه را به دین می زنند، گفت: این به جهت آن است که خط اول را درست نخوانده ایم که زندگی ما در اینجا برای چیست. …

کنایه مصباح یزدی به ظریف