کودکان خود را به بازی های رایانه ای نسپارید!

کودکان خود را به بازی های رایانه ای نسپارید!

کارشناس مسائل تربیتی و معاون پرورشی مجتمع آموزشی سیدالشهدا(ع) یزد گفت: کودکانی که علاقه زیادی به بازی های رایانه ای و وسایل ارتباطی نشان می دهند …

کودکان خود را به بازی های رایانه ای نسپارید!