گربه ای که به مسجد می رود + عکس

گربه ای که به مسجد می رود + عکس

خبرگزاری شبستان: یک گربه هنگام نماز صبح هر روز به یکی از مساجد مصر می رود و همین امر تعجب همگان را در پی داشته است.

گربه ای که به مسجد می رود + عکس