گناهی که حرمت آن بالاتر از حرمت تخریب خانه خداست

گناهی که حرمت آن بالاتر از حرمت تخریب خانه خداست

شاید تاکنون نمی دانستیم که گناهی بالاتر از شکستن حرمت خانه خدا وجود دارد؛ اما اهل بیت(ع) گناهی را معرفی کرده اند که دارای چنین حرمتی است.

گناهی که حرمت آن بالاتر از حرمت تخریب خانه خداست