یک روز در آمریکا…

یک روز در آمریکا…

بانو تینا ماری هاسکی، دختر کشیش مسیحی است که سال ها پیش در ایالت تگزاس آمریکا زندگی می کرده است. او که پس از آشنایی با یک مرد ایرانی در دانشگاه مسلمان شد …

یک روز در آمریکا…