10 همایش با عنوان جشن نبوی در کردستان برگزار می شود

10 همایش با عنوان جشن نبوی در کردستان برگزار می شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: در ایام هفته وحدت 10 همایش شاخص با عنوان جشن نبوی در تمام شهرستان های استان کردستان برگزار می شود.

10 همایش با عنوان جشن نبوی در کردستان برگزار می شود