130 هزار گردشگر از بقاع متبرکه همدان بازدید کردند

130 هزار گردشگر از بقاع متبرکه همدان بازدید کردند

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه همدان از بازدید 130 هزار نفر از گردشگران نوروزی از بقاع متبرکه همدان در ایام نوروز خبر داد و گفت …

130 هزار گردشگر از بقاع متبرکه همدان بازدید کردند