دلایل ریختن آب روی قبر

دلایل ریختن آب روی قبر

لایل ریختن آب روی قبر

چرا روی سنگ قبر آب میریزیم؟

حتماً مشاهده کرده‌اید که هر بار که نزدیکان سر قبر مردگان می‌ روند قبر را با آب میشویند. به راستی فلسفه ریختن آب روی قبر چیست و چرا روی سنگ قبر آب میریزیم و آن را می شوییم؟

علل ریختن آب روی قبر:
1- قبر تمیز شود و نوشته های روی قبر قابل خواندن شوند.
2- امام صادق (ع) فرمود: تا مادامی که خاک قبر تازه و مرطوب است عذاب از صاحب قبر برداشته می شود.
3- برخی سنگ قبر را با آب و گلاب میشویند و علت آن خوشبو شدن قبر است
4- احترام به میت

شرایط ریختن آب روی قبر بعد از دفن میت:
یکی از مستحبات پس از دفن میت، آب ریختن روی قبر است؛ بدین ترتیب که رو به قبله بایستید و از طرف سر میت دور تا دور قبر را آب بریزید و بقیه آب را در وسط قبر بریزید.

در روایات برای این کار علت خاصی ذکر نشده است، اما شاید حد اقل علّت آن این باشد که خاک قبر در اثر پاشیدن آب سفت و محکم شود تا بدن میّت از دستبرد حیوانات مانند گورکن مصون بماند.

آداب زیارت اهل قبور:
– زائر باید پاک باشد.
– هنگام زیارت رو به روى میت باشد.
– هرچه مى تواند قرآن بخواند و مستحب است خواندن سوره های یاسین و توحید.
–  هنگام دعا کردن و قرائت قرآن برای میت رو به قبله باشید
– آب پاک روى قبر بپاشد.
– براى اموات صدقه بدهد.
– قبرها را لگدمال نکنید.