حکم دست دادن زن و مرد نامحرم چیست

حکم دست دادن زن و مرد نامحرم چیست

زن و مرد نامحرمی که با دیدار و احوالپرسی به یکدیگر دست می دهند چه حکمی دارد؟ آیا تنها بخاطر این که برای ارتباط اجتماعی است و هیچ دلیل تحریک کننده ای ندارد حرام نیست؟ در ادامه این بخش از ایران ناز احکام مربوط به این پرسش را بخوانید.

دست دادن زن و مرد نامحرم با این روش که در ادامه میخوانید حرام نیست. دست دادن زن و مرد نامحرم بر اساس فتواهای مراجع تقلید احکام مختلفی دارد .

برخی از این مراجع تقلید این نوع دست دادن را حرام دانسته و برخی آنرا حرام نمیدانند. با اين که دست دادن با جنس مخالف، شايد براي افراد بسياري موجب تحريک شهوت نشود، اما افراد ديگري وجود دارند که با اين مقدار ارتباط مختصر نيز تحريک مي شوند،

با توجه به اين که در ميان گروه اول نيز ممکن است اشخاصي باشند که با صميمي نشان دادن خود، زمينه را براي ارتباطات نامشروع فراهم سازند.

بر اين اساس، سزاوار است که از دست دادن با نامحرم که در زندگي اجتماعي نيز امري ضروري قلمداد نمي شود، خودداري نمود. خداوند متعال، بيشتر احکام شرعي را به صورت کلي وضع کرده و مصلحت عموم جامعه را در نظر گرفته، اگرچه ممکن است حکمت تشريع حکم شامل برخي افراد نشود.

به عنوان نمونه، هر چند ممکن است دست دادن با زنان، هيچ احساس شهواني را در برخي افراد کهنسال و يا ميانسال ايجاد نکند، اما شارع مقدس، به دليل ايجاد همين احساس، در بسياري از مردم، حکم به حرمت چنين رفتاري داده باشد.

اما در خصوص تماس بدني مرد و زن نامحرم و دست دادن و مصافحه کردن آنان با يکديگر، مراجع بزر گوار تقليد به صورت کلي فرموده اند: دست دادن با نامحرم جايز نيست، مگر اين که چيزي حايل و حجاب گردد، يا عناوين ثانويه اي مثل ضرورت صدق کند.

امام خميني (رحمت الله عليه):

اشکال ندارد. ولي بنابراحتياط واجب کف دست ارا فشار ندهند.

مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (حفظه الله تعالي):

لمس اگر با دستکش و مثل آن باشد و موجب مفسده نباشد حرام نيست وگرنه حرام است. شايان ذکر است؛ دست دادن با نامحرم (بدون پوشش) در هر صورت (چه با پير و چه با جوان، چه در کشور هاي اسلامي و چه در کشورهاي کفر و…) جايز نيست؛ و چنانچه همراه با نشان دادن اين نکته باشد که به خاطر آيين و احکام ديني از مصافحه با نامحرم امتناع مي ورزد و اين امتناع او هيچ توهيني به کسي ولو در برابر مردم نمي باشد و در ترک چنين حرامي حرجي نخواهد بود.

آيات عظام اراکي، تبريزي، خوئي (رحمت الله عليهم):

اشکال ندارد.

آيت الله بهجت (رحمت الله عليه):

خلاف احتياط است

آيت الله سيستاني (حفظه الله تعالي):

مصافحه و دست دادن به نامحرم ، مطلقاً (چه با پير و چه با جوان، چه در کشور هاي اسلامي و چه در کشورهاي کفر و…) جايز نيست؛ ولي دست دادن به نامحرم با دستکش يا چادر، در صورتي که التذاذي در بين نباشد و خوف التذاذ و وقوع به حرام نباشد، مانع ندارد.

بله؛ اگر ترک دست دادن با دستکش و امثالهم ميسّر نبود، در صورتي که دست ندادن، وي را به ضرر و زحمت غير قابل تحمّل بيندازد دست دادن، فقط به اندازه ضروري جايز مي شود.

آيت الله صافي گلپايگاني (حفظه الله تعالي):

اگر معرض ريبه و فساد باشد جايز نيست.

آيت الله فاضل لنکراني (رحمت الله عليه):

حرام نيست.

آيت الله گلپايگاني (رحمت الله عليه):

بدون ريبه و تلذذ اشکال ندارد.

آيت الله مکارم شيرازي (حفظه الله تعالي):

چنانچه مفسده اي نداشته باشد جايز است ولي بهتر ترک آن در غير موارد ضرورت است.

آيت الله نوري همداني (حفظه الله تعالي):

درفرض سوال بدون ريبه و تلذذ و بدون فشار اشکال ندارد مگر اينکه تداوم و تکرار موجب مفسده باشد.

آيت الله وحيد خراساني (حفظه الله تعالي):

در فرض تلذذ و ترس وقوع در معصيت حرام است.