راهکارهای اسلام برای رفع نگرانی

راهکارهای اسلام برای رفع نگرانی

راهکارهای اسلام برای رفع نگرانی

توکل به خداوند سبب می شود که انسان با خیال راحت و آسوده به امور زندگی خود بپردازد

نخستین و مهم ترین عاملی که در ایجاد پریشانی و نگرانی نقش اساسی دارد، ضعف باور و ایمان به خداوند و وعده های اوست.

نگرانی های روحی در زندگی

فشار روانی یکی از پر رونق ترین بیماری های دوران فعلی است. نگرانی های روحی و عقده های درونی که منشا رنج های مختلف جسم و جان است، از نظر مذهبی و علمی درمان پذیر هستند و مبتلایان به این بیماری های روحی میتوانند در پرتو اراده مستحکم و تصمیم قطعی، خود را معالجه کنند و بر ناراحتی ها و بیقراری های خود غلبه نمایند.

روانشناسان روشهایی را برای مبارزه با فشار روانی و نگرانی مطرح کرده اند و دین اسلام هم در طی قرون متمادی موفق شده است میلیون ها انسان را در مناطق گوناگون جغرافیائی و از نژادهای مختلف بخود جذب کند و با تغيير سبک زندگی آن ها برای زندگی اجتماعی و شخصی آنان قوانین مطلوبی وضع نماید.

افردی که ناخوشی آن ها از نگرانی های باطنی خودشان سرچشمه گرفته و پیوسته جسم و جانشان به آتشی که در ضمیر خود افروخته اند می سوزد، تنها درمانشان ریشه کن کردن اصل مرض است. اینان باید دل های خویش را از ناپاکی ها و افکار پلید تطهیر کنند و تیرگی های بدبینی و بدخواهی را از صفحه خاطر بشویند و در عوض ، خویش را به سجایای اخلاقی و ملکات پسندیده متخلق نمایند و این برنامه، هدف تربیتی مکتب مقدس اسلام است. در این مطلب چهار راهکار برای مقابله با نگرانی ها بیان شده است.

راهکارهایی برای مقابله با نگرانی و پریشانی
– تقویت ایمان و باور
نخستین و مهم ترین عاملی که در ایجاد پریشانی و نگرانی نقش اساسی دارد، ضعف باور و ایمان به خداوند و وعده های اوست. مسلماً تنها خداوند  بعنوان آفریننده انسانها ، از تمام زوایای وجودی انسان آگاه است و درد و علاج او را هم تنها خداوند و برگزیدگان وی می دانند، هر چند امکان دارد بعضی از این زوایای وجودی را هم خود بشر پی ببرد، ولی روشن است که علم بشر محدود است و هم درصد خطای بالائی دارد.
یک شخص واقعا متدین، تذلزل ناپذیر است و فارغ از هر دلواپسی و تشویش و برای انجام دادن هر گونه وظیفه ای که روزگار پیش آورد، با خونسردی آماده و مهیاست».

روشهای رفع نگرانی در اسلام,رفع نگران,رفع نگرانی با نماز خواندن

یاد خدا و نماز خواندن باعث رفع نگرانی ها و پریشانی ها می شود

– نماز خواندن
آرام سازی یکی از روش های مورد استفاده بعضی از روان درمانگران برای درمان بیماری های روانی است و انسان میتواند آن را از راه تمرین بیاموزد. خواندن نماز آن هم پنج بار در روز خود از بهترین برنامه های آرام سازی می باشد. چرا که نماز یکی از مهم ترین پل های ارتباطی با خداوند است و همین مایۀ آرامش انسان و دوری از اضطراب می شود. نماز نوعی کمک خواستن از خداوند با آداب مخصوص است.

– تبدیل نگرانی ها به عمل
دو چیز است که نگرانی در مورد آنها بی مورد است: یکی حوادثی که برای برخورد با آنها کاری از شما ساخته نیست و دیگری حوادثی که میتوانید برای جلوگیری از آنها کاری صورت دهید. این روشی مطلوب برای روبرو شدن با نگرانی هاست. ولی درصورتی که نگرانی باعث شود که دست به کار شوید و کاری صورت دهید، مفید است. تحت تأثیر نگرانی میتوانید بسياري از مسائل ناراحت کننده را حل و فصل کنید. ولی برای حل و فصل مسائل زندگی نیازی به نگرانی نیست. درصورتی که کاری نتوان صورت داد، در این صورتبا امر اجتناب ناپذیر همکاري کنید.

– توکل کردن به خدا
انسان ها مدام به دنبال این هستند که امورشان به نحو احسن پیش برود و همیشه در کارهای خویش به پیروزی برسند. بنابراین برای موفقیت خود دست به هر کاری می زنند و از هر کسی که بتواند در موفقیت او موثر باشد، یاری می طلبد. در صورتی که تلاش کردن و سپس توکل و واگذاری امور به خداوند سبب می شود که انسان با خیال راحت و آسوده به امور زندگی خود بپردازد و از حوادث و سرانجامی که برایش رقم می خورد مطمئن باشد.