سخنان زیبای حضرت علی (ع)

در این بخش سخنان زیبای حضت علی و احادیث این امام را گردآوری کرده ایم و امیدواریم این احادیث گرانبها مورد توجه شما قرار بگیرند. سخنان حضرت علی را می توانید سر لوحه زندگی خود قرار دهید و می توانید این جمله های زیبا و دلنشین را در تمام مراحل زندگی خود به کار ببرید و زندگی با آرامش و پر برکتی داشته باشید.

سخنان و جملات زیبای حضرت علی (ع)

سخنان بزرگان همیشه دارای معانی پر مفهوم است و اگر شما مایلید در زندگی خود کمتر اشتباه کنید و زندگی خوبی داشته باشید می توانید از این جملات در تمام مراحل مختلف زندگی خود الگوبرداری کنید.

متن زیبا و مذهبی حضرت علی

سخنان شما سنگهای سخت را نرم می كند

احادیثی از امام علی

سخنان شما سنگهای سخت را نرم می کند.

جمله کوتاه امام علی

در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند .

سخنان زیبا امام علی 

در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند.

متن های آموزنده از امام علی

دعوت کننده ای که فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که کمان او زه ندارد

سخنان دلنشین از امام علی 

دعوت کننده ای که فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که کمان او زه ندارد.

جملات آموزنده مذهبی

حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی دانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد

احادیث پرمحتوا از حضرت علی 

علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید.

سخنان ارزشمند مام شیعیان

علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید.

سخنان جالب از امام علی 

بوسیدن فرزند ، رحمت و محبت است.

جملات زیبا

مربی لایق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده كند

جملات زیبا از حضرت علی 

حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید.

جملات زیبای امام علی

حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید

سخنان دلنشین و زیبا از حضرت علی 

همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دار که در راه خدا جهاد می کند بیشتر است.

سخنان علی ابن ابیطالب

پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن ، و قبل از این که وارد عمل شوی ، فکر كن

سخنان حضرت علی با مضامین دلنشین

برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند.

حدیث در مورد روزه داری

همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است

احادیث زیبا از امام علی

شکست عدم پیروزی نیست بلکه شکست پیروزی آدم را به تأخیر می اندازد.

جملات کوتاه امام علی در مورد عاقل ترین افراد

عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد

سخنان دلنشین از حضرت علی درباره خدا 

هر که اطمینان داشته باشد که آنچه خدا برایش مقدر کرده است به او می رسد، دلش آرام گیرد.

سخنان امام علی در مورد دانایی

بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است

سخنان کوتاه از حضرت علی 

چه بسیارند عبرتها و چه اندک اند عبرت گرفتن ها!

جمله های زیبا از حضرت علی 

هر کس پاک دامنی و قناعت ارمغان او شد، سرافرازی با او هم پیمان گشت.

جملات زیبا از امام علی 

از طمع کاری است که مردان گردن به ذلت و خواری نهند.

سخنان پرمحتوا امام علی 

کسی که ارزش خویش را کم یافت امیدی به خیر او نداشته باشید.

سخنان دلنشین از امام علی 

مردی که در طلب کامجویی از زنان است، دچار فساد عقل می شود.

جمله های زیبا و کوتاه از امام علی 

کم عقل ترین انسانها افرادی هستند که از حاکمان ستم پیشه بیشتر می ترسند و اطاعت ایشان بیشتر می نمایند.

سخنان جالب امام علی 

زاهد در دنیا کسی است که حرام بر صبرش غلبه نکند، و حلال از شکرش باز ندارد.

سخنان پرمحتوا از امام علی 

از گنجهای بهشت; نیکی کردن و پنهان نمودن کار[نیک] و صبر بر مصیبتها و نهان کردن گرفتاریها (یعنی عدم شکایت از آنها) است.

جملات دلنشین و پرمحتوا از امام علی 

با دوستت آرام بیا، بسا که روزی دشمنت شود، و با دشمنت آرام بیا، بسا که روزی دوستت شود.

جملات بسیار زیبا از حضرت علی 

همانا بر شما از دو چیز میترسم: درازی آرزو و پیروی هوای نفس. امّا درازی آرزو سبب فراموشی آخرت شود، و امّا پیروی از هوای نفس، آدمی را از حقّ باز دارد.

سخنان ناب از امام علی 

با دشمنِ دوستت دوست مشو که [با این کار] با دوستت دشمنی میکنی.

جملات حضرت علی 

صبر بر سه گونه است: صبر بر مصیبت، و صبر بر اطاعت، و صبر بر [ترک] معصیت.

سخنان امام علی 

هر که تنگدست شد و نپنداشت که این از لطف خدا به اوست، یک آرزو را ضایع کرده و هر که وسعت در مال یافت و نپنداشت که این یک غافلگیری از سوی خداست، در جای ترسناکی آسوده مانده است.

سخنان ناب امام علی (ع)

فقر و تنگدستی و طول عمر را به خود تلقین نکن.

جمله های کوتاه و زیبا از امام علی 

دو چیز مردم را هلاک کرده: ترس از نداری و فخرطلبی.

سخنان دلنشین امام علی علیه السلام 

صبر بر دو قسم است: صبر بر مصیبت که نیکو و زیباست، و بهتر از آن صبر بر چیزی است که خداوند آن را حرام گردانیده است.

جملات حضرت علی 

خداوند شش کس را به شش خصلت عذاب کند:عرب را به تعصّب، و خان های ده را به تکبّر، و فرمانروایان را به جور، و فقیهان را به حسد، و تجّار را به خیانت، و روستایی را به جهالت.

جمله های امام علی 

هنگام فتنه چون شتر دو ساله باش که نه پشتی دارد تا سوارش شوند و نه پستانی تا شیرش دوشند.

جمله های جالب از حضرت علی 

از کفّاره گناهان بزرگ، فریاد خواه را به فریاد رسیدن، و غمگین را آسایش بخشیدن است.

سخنان ناب حضرت علی علیه السلام

ناتوانترین مردم کسی است که توانِ به دست آوردن دوستان را ندارد، و ناتوانتر از او کسی است که دوستی به دست آرد و او را از دست بدهد.

حدیث مردم داری امام علی

برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند.