آیا حوزه علمیه می داند چه فرزندی را از دست داده است؟

آیا حوزه علمیه می داند چه فرزندی را از دست داده است؟

حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی خسروی

آیا حوزه علمیه می داند چه فرزندی را از دست داده است؟