اقتصاد مقاومتی جنبه دفاع از دین و نظام دارد / ماه رجب بهترین فرصت برای بازگشت از مسیر شیطان

اقتصاد مقاومتی جنبه دفاع از دین و نظام دارد / ماه رجب بهترین فرصت برای بازگشت از مسیر شیطان

امام جمعه مشهد مقدس گفت : اقتصاد مقاومتی جنبه دفاع از دین و نظام دارد و در عرصه جنگی که دشمن بر علیه نظام ما شکل داده ما باید از این روش برای دفاع از دین استفاده کنیم.

اقتصاد مقاومتی جنبه دفاع از دین و نظام دارد / ماه رجب بهترین فرصت برای بازگشت از مسیر شیطان