اقدامی درباره منطقه آزاد و پتروشیمی مازندران صورت نگرفته است

اقدامی درباره منطقه آزاد و پتروشیمی مازندران صورت نگرفته است

ساری – نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: هنوز اقدامی درباره منطقه آزاد و پتروشیمی استان صورت نگرفته است.

اقدامی درباره منطقه آزاد و پتروشیمی مازندران صورت نگرفته است