امام جمعه خلخال: اسلام دین هدایت انسان در هر زمان است

امام جمعه خلخال: اسلام دین هدایت انسان در هر زمان است

اردبیل – ایرنا- امام جمعه خلخال گفت: اسلام دین هدایت انسان به راه راست و دین رهایی بشر از تعلقات دنیوی و گمراهی در هر برهه زمان است.

امام جمعه خلخال: اسلام دین هدایت انسان در هر زمان است