امام زاده پنج تن

امام زاده پنج تن

امام زاده پنج تن که مرقد پنج برادر به نام های سالم ، ابوطالب ، صائم ، رحیم و حسین است بر بالای تپه ای قرار دارد. آنها همگی پسران شیث ، فرزند کاظم ، فرزند علی بن الحسین زین العابدین (ع ) هستند …

امام زاده پنج تن