برترین های دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی تقدیر شدند

برترین های دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی تقدیر شدند

خبرگزاری شبستان: مقالات برتر دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی با حضور رییس دانشگاه امام صادق(ع) معرفی و تقدیر شدند.

برترین های دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی تقدیر شدند