تجمع هواداران حسن روحانی در مسجد حظیره

تجمع هواداران حسن روحانی در مسجد حظیره

حسن روحانی امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد حظیره یزد سخنرانی می کند اما شیوه های دعوت مردم به این سخنرانی جالب توجه است.

تجمع هواداران حسن روحانی در مسجد حظیره