ترسیم خط ویژه برای نماز در مدارس

ترسیم خط ویژه برای نماز در مدارس

ساری – قائم مقام ستاد اقامه نماز از ترسیم خط ویژه برای نماز در مدارس خبر داد و گفت: نماز نسل نو روند روبه رشدی ندارد.

ترسیم خط ویژه برای نماز در مدارس