تشیع پیکر شهید مدافع حرم در اصفهان

تشیع پیکر شهید مدافع حرم در اصفهان

پیکر مطهر شهید مدافع حرم محمدحسین محسنی در اصفهان تشییع و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد.

تشیع پیکر شهید مدافع حرم در اصفهان