جشنواره امام رضا از نگاه اهل سنت در دانشگاه کردستان برگزار شد

جشنواره امام رضا از نگاه اهل سنت در دانشگاه کردستان برگزار شد

خبرگزاری شبستان: جشنواره امام رضا از نگاه اهل سنت امروز (10 اردیبهشت) با حضور مسئولان استان در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد.

جشنواره امام رضا از نگاه اهل سنت در دانشگاه کردستان برگزار شد